CÔNG TY TNNH CƠ NHIỆT THĂNG LONG
Thiết bị gia nhiệt - Thực phẩm Thiên Hương
Mã sản phẩm : CNTL-GN-1.5
Giá bán : Liên hệ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THIÊN HƯƠNG
Địa điểm : Quận 12 , TP. HCM
Công suất : 1.500.000 kcal/h.
Hạng mục: Thiết bị gia nhiệt dầu chiên.
Nguồn gia nhiệt: hơi nước bão hòa.

Dự án hoàn thành

 

Sản phẩm khác