CÔNG TY TNNH CƠ NHIỆT THĂNG LONG
Thi công đường ống RO - Hương Liệu Ếch Vàng
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SX&TM HƯƠNG LIỆU ẾCH VÀNG
Dự án: Thi công đường ống RO, đường nước cấp và đường hơi.