CÔNG TY TNNH CƠ NHIỆT THĂNG LONG
Thay thế cylone lọc bụi - Thực Phẩm Thiên Hương
Công trình: sửa chữa lò hơi tần sôi 15T/h.
Hạng mục sửa chữa:
- Thay thế cylone lọc bụi 64 phần tử.
- Thay cánh quạt hút bụi.
- Sửa chữa vỏ quạt hút bị thủng

Hình ảnh sửa chữa lò hơi