CÔNG TY TNNH CƠ NHIỆT THĂNG LONG
LÒ HƠI TẦN SÔI 10T/H - VINH HOAN
Mã sản phẩm : CNTL-TS-10
Giá bán : Liên hệ
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VĨNH PHƯỚC (VĨNH HOÀN)
Nhiên liệu đốt: trấu rời
Kiểu lò: Tần sôi, tuần hoàn tự nhiên
Chế độ đốt: tự động