CÔNG TY TNNH CƠ NHIỆT THĂNG LONG
LÒ HƠI GHI TĨNH 2T/H - HUONG LIEU ECH VANG
Mã sản phẩm : CNTL-GT-02
Giá bán : Liên hệ
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ẾCH VÀNG
Nguyên liệu đốt: củi
Kiểu lò: ghi tĩnh, tuần hoàn tự nhiên
Chế độ đốt: tự động