CÔNG TY TNNH CƠ NHIỆT THĂNG LONG
Cung cấp nhiên liệu đốt
Cơ Nhiệt Thăng Long cũng cung cấp thêm dịch vụ nhiên liệu đốt như trấu rời, mùn cưa, than indo, củi,... với giá cả cạnh tranh phù hợp với nhu cầu của khách hàng.