CÔNG TY TNNH CƠ NHIỆT THĂNG LONG
Bồn chứa dung tích 4000 m3
Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước