CÔNG TY TNNH CƠ NHIỆT THĂNG LONG
BỒN ÁP LỰC, THIẾT BỊ GIA NHIỆT

Thông số thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

Bồn góp hơi 2m3